Konkurs Polska wieś-dziedzictwo i przyszłość Drukuj
Wpisany przez Rajmund Gębura   
wtorek, 20 lipca 2021 10:45

FDPA-logo-MFundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2021 r.

Konkurs obejmuje prace o bardzo szerokiej tematyce. We wcześniejszych edycjach nagradzane były prace z zakresu historii, kultury, ekonomii, socjologii, nauk przyrodniczych i rolniczych. Warunkiem jest jedynie powiązanie tematyczne z obszarami wiejskimi.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Jakub Zieliński, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .pl   tel. 695 116 110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl/konkurs  oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA .

Serdecznie proszę o rozpowszechnienie informacji. Konkurs od wielu lat wzbogaca dysputę na temat rozwoju wsi, dodatkowym atutem są atrakcyjne nagrody.

Link do informacji konkursowej na stronie FDPA: http://www.fdpa.org.pl/konkurs

Z wyrazami szacunku

Jakub Zieliński

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

ul. Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
tel: 22 864 03 90
fax: 22 864 03 61
www.facebook.com/Fundacja.FDPA

www.instagram.com/fundacja.fdpa/

www.fdpa.org.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W załącznikach poniżej do pobrania: Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu i Klauzula RODO.
Kliknij aby pobrać Ogłoszenie konkursu w formacie PDF, rozmiar 511 kilobajtów.

Kliknij aby pobrać Regulamin konkursu w formacie PDF, rozmiar 570 kilobajtów.

Kliknij aby pobrać klauzule RODO w formacie PDF, rozmiar 434 kilobajty.

 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwane dalej: „RODO" informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa, zwana dalej „Administratorem";

2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Administratora jest możliwy:

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub listownie na adres Administratora;

3) Pani/Pana dane osobowe Administrator pozyskał z ogólnodostępnych źródeł np. stron internetowych;

4) Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, adres służbowej poczty elektronicznej oraz dane adresowe pracodawcy, przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Administratora oraz przesyłania Pani/Panu informacji o działaniach Administratora (w szczególności o: organizowanych przez Administratora konferencjach, konkursach, warsztatach, seminariach, szkoleniach) oraz podziękowań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. konieczności wynikającej z wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty zajmujące się świadczeniem usług pocztowych oraz IT na rzecz Administratora.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu;

7) Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co ich przetwarzania;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Z poważaniem,

Jakub Zieliński

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

ul. Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
tel: 695 116 110
www.facebook.com/Fundacja.FDPA

www.fdpa.org.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Poprawiony: wtorek, 20 lipca 2021 13:39