Inwestujemy w czystość wód Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 05 lutego 2021 13:13

Pani Marzena Bernat – Wójt Gminy Brody, Dorota Dyka – Skarbnik Gminy Brody oraz Tomasz Druciak - prezes firmy „Otech” podpisują umowę na modernizację oczyszczalni ścieków. Towarzyszą im: Marcin Góźdź – Sekretarz Gminy Brody oraz Jacek Wójcik – kierownik referatu inwestycyjnego.W dniu 5 lutego br., Marzena Bernat – Wójt Gminy Brody podpisała umowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Stykowie. Ta inwestycja oraz ubiegłoroczna, która realizowana była na podobnym obiekcie w Krynkach są bardzo ważne dla gminy.

Wartość tej ogromnej inwestycji wynosi ponad 3,4 mln złotych. Realizowana będzie według zasady „zaprojektuj i wykonaj". Planuje się, że projekt będzie gotowy pod koniec pierwszej połowy 2021 r. Po jego zaakceptowaniu ruszą prace polegające m. in. na zabezpieczeniu ciągu technologicznego przed nierównomiernym dopływem ścieków w okresach obfitych opadów deszczu. Ponadto, poprawiony zostanie stan techniczny obiektu, wymienione będą specjalistyczne urządzenia i instalacje. Prace te nie będą miały wpływu na funkcjonalność oczyszczalni ścieków. Wykonawcą inwestycji jest P.U.P.H „Otech" z Gorlic.

Poprawiony: piątek, 05 lutego 2021 15:07