Bezpieczniej dla biegaczy, rowerzystów i spacerowiczów Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 15 stycznia 2021 15:00

Podpisanie umowy na wykonanie turystycznej inwestycji. Obok Marzeny Bernat - Wójta Gminy Brody siedzą przedstawiciele firmy „Budromost-Starachowice”: Ryszard Wojton i Grzegorz Adamus a także Dorota Dyka - Skarbnik Gminy Brody i Marcin Góźdź - Sekretarz Gminy Brody. Gmina rozpoczyna kolejną inwestycję związaną z miejscami rekreacji nad Zalewem Brodzkim. Od strony Rudy wybudowany będzie chodnik, ścieżki rowerowe i trasa do biegania. Poza tym, wykonane będzie oświetlenie uliczne.Gmina rozpoczyna kolejną inwestycję związaną z miejscami rekreacji nad Zalewem Brodzkim. Od strony Rudy wybudowany będzie chodnik, ścieżki rowerowe i trasa do biegania. Poza tym, wykonane będzie oświetlenie uliczne. W dniu 14 stycznia podpisano umowę z wykonawcą.

Zwykle w okresie wakacyjnym, ulica Panoramiczna w Rudzie była pełna ludzi. Wiele osób korzystało z plaży, placów zabaw, parku linowego czy innych atrakcji Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim. Trudno było znaleźć miejsce parkingowe, Potrzebne były chodniki i trasy rowerowe, na których ludzie czuliby się bezpiecznie. Ten problem gmina zamierza rozwiązać dwuetapowo. W 2020 roku wybudowano parkingi i zatoczki, które pomieszczą łącznie ok 380 samochodów osobowych oraz ograniczono prędkość poruszania się na tej trasie. W 2021 roku, rozpoczną się długo oczekiwane inwestycje. Wzdłuż całej ulicy Panoramicznej, z kostki betonowej wykonany będzie chodnik o szerokości 2 m. Dzięki temu, nad brzegiem zalewu powstanie ok. trzykilometrowa trasa spacerowa. Po obu stronach jezdni wykonane będą dwie ścieżki rowerowe (obie o szerokości 1,5 m.). Od parkingu koło mostu w Stykowie do parkingu przy centrum turystycznym, z elastycznych materiałów syntetycznych wykonana będzie trasa do biegania. Będzie miała długość ok. 1,4 km i szerokość 2 m. Od ścieżki rowerowej oddzielona zostanie pasem zieleni. Podobnie jak brzeg od strony Krynek, ul. Panoramiczna w Rudzie oświetlona będzie 69 lampami ulicznymi z oprawami LED. Wykonawcą części budowlanej jest firma „Budromost-Starachowice". Lampy uliczne zamontuje firma „Spektrum" z Kielc. Planuje się, że inwestycja zakończy się przed okresem wakacyjnym, by mieszkańcy i turyści w pełni mogli korzystać z nowych udogodnień.

Zadanie pod nazwą „Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap V" współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2 "Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów" Osi 7 – „Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Poprawiony: piątek, 15 stycznia 2021 15:05