Będzie remont na ul. Górnej w Krynkach Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 12 stycznia 2021 13:05

Będzie remont na ul. Górnej w Krynkach.Niebawem rozpoczną się prace na drodze powiatowej w Krynkach – na część ul. Górnej – od skrzyżowania z ul. Długą do szczytu wzniesienia. Dzięki wsparciu pani Agaty Wojtyszek – Poseł na Sejm R.P., Ministerstwo Infrastruktury przekaże na tę inwestycję dofinansowanie wynoszące aż 80% kosztów. Pozostałą kwotę, to znaczy wkład własny pokryje gmina Brody.

Wykonane zostaną warstwy konstrukcyjne, nawierzchnia o długości 850 mb. Umocnione będą pobocza, poprawione zostanie odwodnienie drogi oraz oznakowanie. Prace drogowe, w porozumieniu z gminą Brody nadzorować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach. Przewidywane są utrudnienia w ruchu oraz objazd w trakcie głównych prac. Koszt remontu według najkorzystniejszej oferty firmy „Budromost" wynosi około 957 tys. zł. Planuje się, że inwestycja będzie ukończona w okresie wakacyjnym. Dalszy odcinek ulicy górnej realizowany będzie w kolejnych latach pod warunkiem zdobycia dofinansowania przez ZDP w Starachowicach.

Poprawiony: wtorek, 12 stycznia 2021 15:22