Brody - piękna droga dzięki dofinansowaniu (zdjęcia) Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 30 grudnia 2020 12:19

Brody ul. Relaksowa. Pamiątkowe zdjęcie na jednym z przejść dla pieszych wraz z spowalniaczamiZakończyła przebudowa ulicy Relaksowej w Brodach. Na to zadanie, gmina otrzymała 70% dofinansowania z budżetu państwa (z Funduszu Dróg Samorządowych). W dniu 23 grudnia odbyło się spotkanie Marzeny Bernat – Wójta Gminy Brody z wykonawcą robót i mieszkańcami tej ulicy.

Mimo przedświątecznej krzątaniny licznie przybyły osoby najbardziej zainteresowane tymi inwestycjami. Wraz z mamą przybył także jedenastomiesięczny Tymon, który prawdopodobnie często będzie jeździł po tej drodze. Ulica Relaksowa w Brodach ma nową nawierzchnię na odcinku o długości około 1 km. Ponadto, wybudowany został długo oczekiwany chodnik a także nowoczesne oświetlenie uliczne. Dla bezpieczeństwa utworzono przejścia dla pieszych będące jednocześnie spowalniaczami. W miejscach tych stoją znaki z migającymi światłami. Łączny koszt inwestycji wynosi ponad 1,5 miliona złotych. Na spotkaniu, radny Roch Kudelski i Pani sołtys Maria Jagieła dziękowali pani wójt za wykonanie przebudowy. Następnie, Marzena Bernat opowiadała o staraniach gminy by zdobyć siedemdziesięcioprocentowe dofinansowanie na omawiane prace. Złożyła także wszystkim życzenia świąteczne. Grzegorz Adamus - przedstawiciel wykonawcy - firmy „Budromost" dziękował mieszkańcom za cierpliwość w trakcie prac drogowych.

Inwestycja ta (z oświetleniem, chodnikami, spowalniaczami itp.) przyczyni się z pewnością do poprawy bezpiecześtwa ruchu w tej części Brodów.

Poprawiony: środa, 30 grudnia 2020 13:09