Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Gmina Brody - aktualności
Skrócenie godzin pracy Urzędu Gminy Brody w związku z pandemią

W dniach od 26 marca do 09 kwietnia 2021 roku Urząd Gminy Brody będzie czynny w następujących godzinach: poniedziałek 8.00-14.00, wtorek-piątek 7.15-13.30. Wiąże się to z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, podczas obecnej trzeciej fali pandemii.

Więcej o pracy Urzędu Gminy Brody
 
Bezpłatne szkolenia dla tych co chą otworzyć swój biznes

Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości, zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych spotkań osoby z całej Polski szukające wsparcia w przekształceniu swojego pomysłu w prosperujący biznes i zamierzające założyć własną działalność gospodarczą w makroregionie Polski Wschodniej.

Wiecej o szkoleniach dot. zakładania biznesu
 
Program wsparcia dla stowarzyszeń

Do 29 marca można składać oferty w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 - edycja 2021. Jest to kontynuacja programów rządowych skierowanych do organizacji pozarządowych, które niezależnie od doświadczenia i wielkości mogą wziąć udział w konkursie i otrzymać dotację. Głównym celem programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia oraz wzmocnienie sektora obywatelskiego w Polsce.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody-pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej

Wójt Gminy Brody na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1990 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490 ze zm.) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej w Stawie Kunowskim. Przetarg odbędzie się w dniu 05.05.2021 r. godzina 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody, przy ul. St. Staszica 3, sala nr 102.

Więcej…
 
Ogłoszenie o złożeniu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności, ul. Aleja 3-go Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (nr KRS 0000035605) na realizację zadania pod tytułem „Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Brody – II etap". Do dnia 06.04.2021r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Więcej…
 
Zalecane odmiany zbóż do uprawy w 2021 roku

Przekazujemy rolnikom informację Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach dotyczącą odmian zbóż zalecanych do uprawy na terenie województwa świętokrzyskiego w 2021 roku.

Więcej informacji o zalecanych odmianach zbóż
 
25 marca pokażmy, że jesteśmy solidarni z Białorusią #LightForBelarus

Bialorus-25-marca-solidarni-mW geście solidarności z naszymi sąsiadami, którzy od wielu miesięcy z odwagą i determinacją upominają się o swobody demokratyczne, Narodowe Centrum Kultury po raz drugi inicjuje akcję #LightfForBelarus, która polega na iluminacji tego dnia, tj. 25 marca br, siedzib instytucji oraz obiektów publicznych w całej Polsce, ale też prywatnych mieszkań

Więcej informacji o akcji solidarności z Białorusią
 
Placówki ARiMR czynne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

arimr-log-male-prostokatneOd 20 marca w całej Polsce obowiązują ograniczenia związane ze wzrostem zarażeń COVID-19. W związku z tym informujemy, że w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zasady obsługi interesantów zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów. Jest to podyktowane troską o zdrowie naszych beneficjentów i pracowników.

Więcej informacji o pracy placówek ARiMR
 
Premia dla młodych rolników i nabór wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw

premia-dla-mlodych-rolnikow-m-2021Młodzi rolnicy mogą ubiegać się o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł, nabór wniosków ruszył 31 marca 2021 r. Od tego samego dnia rozpoczęło się także przyjmowania wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

Więcej informacji o naborach wniosków
 
Zaproszenie do wypełnienia ankiety

W imieniu dr Angeliki Wodeckiej-Hyjek, adiunkta w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym oceny uwarunkowań i poziomu przedsiębiorczości publicznej w urzędach administracji samorządowej w Polsce. Przedmiotem niniejszego badania eksperckiego będzie wypełnienie kwestionariusza ankiety.

Więcej informacji o ankiecie
 
Badanie ankietowe poświęcone partcypacji społecznej

Panowie Oskar Sęk, przewodniczący Koła Naukowego SENEKA w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu oraz Bartłomiej Wasiak (stypendysta Ministra w 2021 r.) prowadzą badania naukowe poświęcone partycypacji społecznej. Proszą o wzięcie udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiety. Po 4 pytaniach weryfikujących i 8 pytaniach metryczkowych ankieta dzieli się na 3 krótkie bloki pytań, które dotyczą takich sfer, jak:

Więcej informacji na temat ankiety
 
Będzie profesjonalny sprzęt dla organizacji imprez

Zakupiony-bedzie-sprzet-sceniczny-i-do-prowadzenia-kina plenerowego-s. Fot. Pexels.comDwa stowarzyszenia z terenu gminy Brody pozyskały dofinansowanie, dzięki któremu możliwy będzie zakup profesjonalnego wyposażenia dla organizacji imprez na terenie naszej gminy.

Więcej o dofinasowaniu na zakup sprzętu
 
Skorzystaj z dotacji, złóż ofertę

Logo projektu Świętokrzyska Ekonomia Społeczna.Organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich i inne podmioty ekonomii społęczej mogą skorzystać z dotacji. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. Można otrzymać dotację m. in. na szkolenia, organizację wystawy, kiermaszu wyrobów i usług, festynu czy koncertu dla społeczności lokalnej a także imprezy integracyjnej.

Więcej…
 
Mali naukowcy z Adamowa

Glowne-male-uczniowie-z-adamowa-siedza-w-klasie-uczestnicza-w-klubie-naukowym-sowki-makowki-program-byc-jak-ignacyW Szkole Podstawowej w Adamowie powstał klub naukowy „Sówki - Makówki". Uczniowie z klasy pierwszej, włączyli się w projekt Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza„ Być jak Ignacy" - „Nauka to przyszłość" i przystąpili do realizacji trzeciego etapu pod hasłem „Transport".

Więcej informacji na temat projektu
 
Na wnuczka, na niedopłatę, na szczepionkę, na kłódkę, na perfumy

Zdjęcie seniora z napisem "Seniorze, nie daj się oszukać".Na te i wiele innych sposobów przestępcy próbują oszukać starszych ludzi. Przeciwdziała temu Stowarzyszenie Manko, które od 8 lat wydaje Ogólnopolski Głos Seniora. Organizacja podała sporą listę sztuczek służacych wyłudzaniu pieniędzy. Przynać trzeba, że niektóre z nich są wyjątkowo beszczelne! Poniżej publikujemy techniki manipulacyjne zebrane tylko w trakcie pandemii. Zestawienie ze strony organizatora akcji: https://glosseniora.pl/stop-manipulacji/.

Zobacz techniki oszustów
 
„Pomocna Dłoń” w czasie pandemii

Logo programu "Pomocna Dloń" realizowanego przez Fundację Stella Virium dla osób, któe ucierpiały z powodu pandemii covid-19.Fundacja Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium prowadzi ogólnopolski projekt „Pomocna dłoń". Skierowany on jest do osób, które ucierpiały z powodu pandemii Covid-19. Skorzystać można z porady prawnika, szkoleń z kompetencji interpersonalnych i biznesowych, warsztatów psychologicznych czy wsparcia mentorów pomagających w rozwoju osobistym.

Wszystkie działania odbywać się będą nieodpłatnie w formie zdalnej od kwietnia do końca 2021 roku. Zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.stellavirium.org/projekt-pomocna-dlon/ , gdzie można znaleźć pozostałe informacje na ten temat.

 
Wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020

Przekazujemy informację Wojewody Świętokrzyskiego, zgodnie z którą od dnia 11 marca 2021 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020. O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna.

Więcej informacji o możliwości wsparcia finansowego
 
Wydawanie żywności dla osób w trudnych sytauacjach życiowych w kwietniu

Produkty-zywnosciowe-Stowarzyszenie-AZYL-Gmina-Brody-mInformujemy, że wydawanie produktów żywnościowych w kwietniu odbywać się będzie w dniach:
12.04.2021- dla miejscowości: Brody, Adamów, Dziurów, Kuczów, Styków, Jabłonna.
13.04.2021-dla miejscowości: Lipie, Lubienia, Młynek, Krynki.
14.04.2021 – dla miejscowości: Bór Kunowski, Staw Kunowski, Rudnik, Ruda, Budy Brodzkie.

Więcej na temat wydawania żywności
 
Chcą być jak Ignacy (zdjęcia)

Projekt "Być jak Ignacy" w Szkole Podstaowej w Lipiu. Uśmiechnięta dziewczynka rozwiązuje zadanie na tablicy interaktywnej.Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipiu uczestniczą w projekcie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza„ Być jak Ignacy" - „Nauka to przyszłość". W ramach tej acji, dzieci projektować będą ekologiczne miasta przyszłości z funkcjonalnym transportem oraz wykonają makiety futurystycznych pojazdów.

Więcej o projekcie edukacyjnym
 
Charytatywna zbiórka książek

Centrum Rozwoju Lokalnego wraz z drużyną e-wolontariuszy serdecznie zapraszają do udziału w charytatywnej zbiórce książek. Wszystkie zebrane książki zostaną wystawione na licytacje, a pozyskane w ten sposób środki w 100% będą przeznaczone na wsparcie ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" i na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla podopiecznych Fundacji Ostoja dla Zwierząt. Poniżej przesyłamy szczegółowe informacje o zbiórce.

Więcej informacji o zbiórce książek
 
Zapisz się na Starachowicką Strzałę 2021

To będzie znów prawdziwe kolarskie widowisko. W niedzielę 30 maja w Starachowicach odbędzie się V Starachowicka Strzała, wyścigi wyłącznie na rowerach szosowych. Kolarskie Miasteczko z Biurem Zawodów, startem i metą wyścigów, znajdą się przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Starachowicach. Obowiązuje limit uczestników.

Plakat-maly-starachowicka-strzala-wyscig-kolarski-starachowice-30-05-20221Zapisy na Starachowicką Strzałę 2021 prowadzone są na oficjalnej stronie imprezy www.mpszosa.polandbike.plTegoroczna Starachowicka Strzała skierowana jest do kolarzy z licencjami Masters i Junior oraz wszystkich amatorów ścigających się na rowerach szosowych. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę Starachowickiej Strzały 2021. A najlepsi nagrody finansowe.

Więcej o Starchowickiej Strzale 2021
 
Marzena Bernat najlepiej ocenianym samorządowcem 2020 roku!

Marzena Bernat - Wójt Gminy Brody z kwiatami i dyplomem najlepiej ocenianego samorządowca 2020 roku w województwie świętokrzyskim.Ten tytuł przyznany został Pani Wójt Gminy Brody dzięki głosom mieszkańców województwa świętokrzyskiego w plebiscycie „Echa Dnia". Osoby znające realia naszej gminy zapewne dostrzegają pracę pani wójt i trafione inwestycje w ciągu dwóch kadencji. Bez tej pracy nie byłoby zadowolonych mieszkańców ani tego typu wyróżnień.

Zobacz podstronę poświęconą inwestycjom w gminie Brody.

 
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach

Informujemy, że od dnia 15 marca 2021r. została uruchomiona pracownia badania mięsa świń i dzików w kierunku włośnicy metodą wytrawiania z użyciem mieszadła magnetycznego. Pracownia znajduje się w Pawłowie 24E (pierwsza ulica w lewo za cmentarzem jadąc od strony Starachowic) Próbki badane są dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki.

Więcej informacji o pracowni badania mięsa
 
Mateusz Borkowski wicemistrzem Europy!

Zdjęcie z Mateuszem Borkowski, pochodzącym z Krynek lekkoatlecie, który na Mistrzostwach Europy w Toruniu w 2021 r. zdobył srebrny medal w biegu na 800 m. W spotkaniu z Marzeną Bernat - Wójtem Gminy Brody uczestniczyli: przedstawicielami Rady Gminy Brody i mieszkańców Krynek – Janusz Adamus, Tomasz Budzyń i Sylwester Dudek - pierwszy trener Wicemistrza Europy.Jesteśmy nadal pod wrażeniem wspaniałego biegu naszego lekkoatlety na Halowych Mistrzostwach Europy w Toruniu. Pochodzący z Krynek Mateusz Borkowski, w pięknym stylu zdobył srebrny medal w biegu na 800 m. Podczas odpoczynku w domu, srebrny medalista, spotkał się z Marzeną Bernat – Wójtem Gminy Brody oraz przedstawicielami Rady Gminy Brody oraz mieszkańców Krynek – Januszem Adamusem i Tomaszem Budzyniem.

Więcej o sukcesie Mateusza Borkowskiego
 
Tu mieszkam, tu płacę podatki

Zdjęcie Marzeny Bernat - Wójta Gminy Brody. Pamiętajmy, że rozliczając PIT w gminie Brody, mamy realny wpływ na jej rozwój.Drodzy Mieszkańcy, jesteśmy w okresie rozliczeń podatku PIT. Pamiętajmy, że rozliczając PIT w Gminie Brody, mamy realny wpływ na jej rozwój.

Największym źródłem dochodu gminy Brody jest przychód z Twojego podatku PIT ! Kwota, jaka wpływa do budżetu Gminy Brody z tytuły rozliczenia podatku PIT przez 1 osobę to ok. 652 zł. Rozliczając się z urzędem skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania Gminę Brody.

TWOJE PODATKI WRÓCĄ DO CIEBIE!

Więcej o rozliczeniu podatkowym
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 156

brody-aplikacja-komunikacja-telefon-m

brody-esesja-rada-gminy-glosowanie-samorzad

Karta Mieszkańca Gminy Brody

piec-i-ogrzewanie-wypelnij-deklaracje-gmina-brody-swietokrzyskie-a

przygarnij-pieska-gmina-brody

Loga programu "Dobry start - 300+ dla ucznia" oraz "Rodzina 500+".

 

Logo programu "Maluch+".

Gmina Brody od 2018 r. jest beneficjentem programu "Maluch+", w ramach którego utworzono instytucje dziennego opiekuna dla dzieci w wieku
do lat 3.

Kto jest on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 122 gości 

Serwisy społecznościowe:

 
facebook

instagram-zalew-brodzki
 
twitter

youtube-logo1

pinterest

Google+

 

rfil logo

wfosigw-kielce

Nazwa zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu;

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lunienia, gmina Brody, wysokość dofinansowania: 926 160,20 zł;

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody, wysokość dofinansowania: 1 562 021,34 zł;

Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej dofinansowana. Wysokość dofinansowania: 20 000 zł.

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba i odnawialne źródła energii. Wysokośc dofinansowania:
24 000 zł.

Wyposażenie pracowni edukacyjno - przyrodniczej oraz organizacja wycieczki zelementami przyrodniczo - edukacyjnymi w: Publicznej Szkole Podstawowej w Adamowie (14 000zł), Szkole Podstawowej w Brodach (14 000zł), Publicznej Szkole Podstawowej w Lipiu (14 000zł).

Losowe zdjęcia:

  • Sporty wodne
  • Ptaki

 

harmonogramy-wywozu-smieci-gmina-brody-swietokrzyskie-m

na-sygnale
bip

Gmina Brody realizuje z funduszy unijnych następujące projekty:

"Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej";

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody";

"Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w Gminie Brody";

"Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie gminy Brody";

„Z komputerem na TY" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych i dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług",
„Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w Gminie Brody”,
„Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach”,

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami” w ramach Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – ZDALNA SZKOŁA".

rpo ws znaki promocyjne pionowo

 

centrum-projektow-polska-cyfrowa-logo-m

Czy wiesz, że...

dyslokacjajednym z ciekawych zjawisk geologicznych w północnej części województwa świętokrzyskiego jest tzw. dyslokacja Wąchocko - Rudzka? Rzeka Kamienna niejako odgradza różne formy geologiczne. Prawy (południowy) brzeg rzeki stanowią utwory dolnego i środkowego triasu, natomiast wzdłuż lewego brzegu zalegają skały dolnej jury.

elektronik sigara