Duże zmiany w „Kamiennej” Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 03 lipca 2019 09:41

kamienna-brodyNa walnym zebraniu członków stowarzyszenia, w dniu 2 lipca wybrano nowy zarząd Stowarzyszenia Sportowego „Kamienna". Organizacją pokieruje teraz Artur Ciura – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Lipiu. Na jego zastępcę powołano Macieja Lecha – druha Ochotniczej Straży Pożarnej w Stykowie Zarząd organizacji tworzą także: Patrycja Gałka – główna księgowa Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej (skarbnik), Michał Karwacki – pracownik Urzędu Gminy Brody (sekretarz), Mateusz Rynio - druh OSP w Lubieni (członek zarządu).

Spotkanie wyborcze zorganizowano, ponieważ wszyscy członkowie poprzedniego zarządu zrzekli się pełnienia swoich funkcji. Uczestniczyli w nim członkowie stowarzyszenia. Wśród nich było trzynastu radnych gminy Brody. Obecna była Marzena Bernat – Wójt Gminy Brody a zarazem wierny kibic drużyny. Pani wójt podsumowała dotychczasowe wsparcie, jakie gmina udzieliła stowarzyszeniu. Przypomniała, że w ubiegłym roku przekazano dotacje wynoszące 105 tys. zł. Marzena Bernat podziękowała ustępującemu zarządowi a szczególnie byłemu prezesowi Mirosławowi Śwircie za pracę na rzecz rozwoju piłki nożnej a także za wkład w promocję gminy Brody na terenie województwa. Oprócz prezesa, poprzedni zarząd tworzyli: Michał Karwacki – zastępca, Mirosław Zięba - skarbnik, Jacek Świtoń – sekretarz, Hubert Stachura – członek zarządu.

Poprawiony: środa, 03 lipca 2019 13:40