Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Ogłoszenie o rozstrzygnięciu III otwartego konkursu ofert

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu III otwartego konkursu ofert PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 30 lipca 2021 09:26

W związku z rozstrzygnięciem III edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2021 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, na podstawie Zarządzenia nr 125/2021 Wójta Gminy Brody z dnia 29.07.2021 r. przyznane zostały dotacje jak w tabeli poniżej.


Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta z Gminą Brody, zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 z dnia 2018.10.29). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy. W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej należy dołączyć zaktualizowaną ofertę z kosztorysem, harmonogramem i opisem zadania. Na otwarty konkurs nadesłano dwie oferty od dwóch stowarzyszeń. Dokumenty te analizowała ją komisja do spraw rozpatrywania ofert powołana na podstawie Zarządzenia nr 118/2021 Wójta Gminy Brody z dnia 19.07.2021 r. Komisja jednogłośnie stwierdziła, że oferty spełniły warunki stawiane ustalone w ogłoszeniu
o otwartym konkursie ofert. (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 125/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.07.2021 r.). Pani Wójt Gminy Brody przyznała dotacje jak w poniższej tabeli.

Nr za da-nia:

Rodzaj zadania do realizacji
w 2021 roku (na podst. ogłoszenia o otwartym konkursie ofert):

Nazwa zadania do realizacji w 2021 r.
(na podst. oferty)

Kwota dotacji Gminy Brody:

Nazwa oferenta

Termin realizacji zadania określony przez oferenta:

1

Szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zawodach Klasy A lub wyższej kategorii, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

Gramy w piłkę
bo sport to zdrowie

42 000,00 zł 

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna”, Brody ul. Radomska 34, 27-230 Brody

Dnia podpisania umowy do 17.12.2021r.

2

Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki – etap II.

Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich

 16 000,00 zł

Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza „Rudnik”, Rudnik ul. Ostrowiecka 27, 27-230 Brody

Od 29.07.2021r. do 17.12.2021r.

   

Suma:

 58 000,00 zł
   

 

Czy wiesz, że...

skwrnad brzegiem Zalewu Brodzkiego rozciągają się warte odwiedzenia "Skały w Rudzie". Na jednym z bloków skalnych rośnie brzoza, z korzenia której wyrastają cztery pnie. Według lokalnej tradycji każda panna, która usiądzie na tym drzewie na pewno dobrze wyjdzie za mąż. Zapraszamy do sprawdzenia tej legendy! Więcej informacji: link

elektronik sigara