Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert w 2021 r.

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert w 2021 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 25 stycznia 2021 08:01

W związku z rozstrzygnięciem I edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2021 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, na podstawie Zarządzenia nr 16/2021 Wójta Gminy Brody z dnia 22.01.2021 r. przyznane zostały następujące dotacje:

Rodzaj zadania do realizacji
w 2021 roku (na podst. ogłoszenia o otwartym konkursie ofert):

Nazwa zadania do realizacji w 2021 r.
(na podst. oferty)

Kwota dotacji Gminy Brody:

Nazwa oferenta

Termin realizacji zadania określony przez oferenta:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zawodach Klasy Okręgowej (lub wyższej kategorii), organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

Piłka nożna sposobem na nudę – spędzamy aktywnie wolny czas

55 000,00 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” ul. Radomska 34, 27-230 Brody

Od dnia podpisania umowy do 30.06.2021r.

Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody

Piłka nożna Barchan Krynki

 2 000,00 zł

Stowarzyszenie Barchan Krynki, Krynki ul. Długa 111, 27-230 Brody

Od 01.03.2021r. do 31.10.2021r.

Promocja sportu w gminie Brody

 1 000,00 zł

Klub Sportowy „Wodnik” Styków; Styków ul. Świętokrzyska 78 27-230 Brody

Od 01.03.2021r.
do 30.07.2021r.

Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki.

Organizacja treningów, wyjazdy na zawody biegowe i organizacja 22 biegów im. St. Staszica

 15 000,00 zł

Ludowy Klub Biegacza „Rudnik”, Rudnik ul. Ostrowiecka 27, 27-230 Brody

Od 15.01.2021r.
do 17.12.2021r.

Działalność szkoleniowa, Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie wędkarstwa rzutowego.

Wędkarstwo rzutowe – udział w zawodach i uzupełnienie sprzętu sportowego - etap I

 5 000,00 zł

Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach, ul. Warszawska 34a/31, 25-312 Kielce

Od 15.02.2021
do 17.12.2021

 

Suma:

 78 000,00zł    

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta z Gminą Brody, zgodna ze wzorem określonym w  rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 z dnia 2018.10.29). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy. W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej należy dołączyć zaktualizowaną ofertę z kosztorysem, harmonogramem i opisem zadania. Na otwarty konkurs nadesłano pięć ofert od pięciu stowarzyszeń. Dokumenty te analizowała ją komisja do spraw rozpatrywania ofert powołana na podstawie Zarządzenia nr 7/2021 Wójta Gminy Brody z dnia 13.01.2021 r. Komisja jednogłośnie stwierdziła, że wszystkie oferty spełniły warunki określone w ogłoszeniu o konkursie. Komisja oceniła  je według kryteriów opisanych w  §9 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert (załącznik do Zarządzenia nr 1 do 243/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 14.12.2020r.). Pani Wójt Gminy Brody przyznała dotację jak w powyższej tabeli.

Pobierz druki na stronie BIP Urzędu Gminy Brody..

 

Czy wiesz, że...

oltarz-ofiarjeden z olbrzymich głazów w rezerwacie "Skały w Krynkach", według miejscowej legendy służył za ołtarz ofiarny?

Podobno niejaki Gutan składał tam krwawe ofiary bogowi Krynosowi.

elektronik sigara