Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 26 października 2020 08:21

Wójt Gminy Brody, na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Lp.

Nr
działki

 Pow.

w ha

 Opis nieruchomości

położenie

 Przeznaczenie w planie miejscowym

Wysokość

rocznego czynszu dzierżawnego

w zł                 i termin

wnoszenia

opłat

Nr księgi

wieczystej

Uwagi

1

2

1072

1073

0,0700

0,0400

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona
w miejscowości Krynki przy ul.Pastwiska

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, zatwierdzonym Uchwałą nr II/12/2020 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 lutego 2020r, nieruchomość oznaczona jest symbolem ZN – tereny zieleni naturalnej, oraz KDL1 – tereny dróg gminnych klasy lokalnej.

 

50,00 zł

Czynsz zwolniony
z podatku VAT

Czynsz roczny płatny
w terminie do 15 grudnia każdego roku.

KI1H/00046546/6

Dzierżawa z przeznaczeniem pod uprawy rolne

UWAGA:

  1. Czynsz dzierżawny będzie podlegał aktualizacji w przypadku zmiany wysokości średniej ceny skupu żyta określonej w komunikacie Prezesa GUS za 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy lub w przypadku zmiany prawa miejscowego. Aktualizacja czynszu zostanie wprowadzona jednostronnie i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
  2. Podania – oferty należy składać w Urzędzie Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3,
  3. Okres zawarcia umowy dzierżawy – 3 lata.
  4. Dzierżawca zobowiązany jest również do opłacania podatku od wydzierżawionego gruntu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, od dnia 26.10.2020 r. do dnia 16.11.2020 r., a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu www.brody.info.pl. i www.bip.brody.info.pl. Informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

 

 

Czy wiesz, że...

bocian.czchciałbyś na własne oczy zobaczyć bocian czarnego? Ten rzadki gatunek wybrał na miejsce gniazdowania niedostępne partie rezerwatu "Rosochacz". Miłośnik przyrody dostrzeże tam wiele ciekawych gatunków flory i fauny.

elektronik sigara