Strona Główna Ogłoszenia Informacja Świetokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Informacja Świetokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
wtorek, 12 lutego 2019 10:18

   wios-kielce1
    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach informuje o obowiązku opracowania planu nawożenia azotem przez podmioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej.

   W związku z wejściem w życie z dniem 27.07.2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1339), istnieje wymóg opracowania planu nawożenia azotem przez podmioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, które:
- są objęte decyzją - pozwoleniem zintegrowanym,
- prowadzą gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych,
- uprawiają uprawy intensywne na gruntach ornych o powierzchni powyżej 50 ha.
- utrzymują obsadę większą niż 60 DJP wg stanu średniorocznego.
   Ponadto plan nawożenia azotem jest wymagany w przypadku podmiotów nabywających nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny do bezpośredniego rolniczego wykorzystania w celu nawożenia lub poprawy właściwości gleby od:
- podmiotu importującego nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny.
- od podmiotu prowadzącego instalację [PPG
  Zgodnie z ww. rozporządzeniem plan nawożenia azotem opracowuje się odrębnie dla każdej działki rolnej i przechowuje się w gospodarstwie rolnym przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie tego planu.
Prosimy o przekazanie powyższych informacji do jak największej liczby gospodarstw rolnych spełniających ww. kryteria. Obowiązek posiadania planu nawożenia azotem obowiązuje od dnia 01.01.2019 r., jednak ze względu na zakaz stosowania nawozów azotowych w miesiącach zimowych przepis dotyczący planów nawozowych egzekwowany będzie przez Inspektorat od 1 marca 2019 roku.
Poprawiony: środa, 13 lutego 2019 09:39
 

Czy wiesz, że...

dyslokacjajednym z ciekawych zjawisk geologicznych w północnej części województwa świętokrzyskiego jest tzw. dyslokacja Wąchocko - Rudzka? Rzeka Kamienna niejako odgradza różne formy geologiczne. Prawy (południowy) brzeg rzeki stanowią utwory dolnego i środkowego triasu, natomiast wzdłuż lewego brzegu zalegają skały dolnej jury.

elektronik sigara