URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Wojciechowska   
czwartek, 05 lipca 2018 11:28

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach adres: ul. Warszawska 34a/31, 25-312 Kielce; (KRS: 0000079984); na realizację zadania pod nazwą: „Wędkarstwo rzutowe – udział w zawodach i uzupełnienie sprzętu sportowego – II etap". Do dnia 13 lipca 2018r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28), Wójt Gminy Brody informuje, że w dniu 02.07.2018r. Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach złożyło ofertę na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.Kwota wnioskowanej dotacji wynosi 4 000 zł.
Powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl;
2) Na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody - www.brody.info.pl;
3) w siedzibie Urzędu Gminy Brody – na tablicy ogłoszeń.
Uwagi dotyczące tej oferty można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Brody
ul. St. Staszica 3, lub listownie na adres: Urząd Gminy Brody ul. St. Staszica 3, 27- 230 Brody; w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

Ofertę stowarzyszenia można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.

Poprawiony: czwartek, 05 lipca 2018 11:37
 

Czy wiesz, że...

powst-styczna przestrzeni wieków mieszkańców dzisiejszych Krynek charakteryzowali się postawą patriotyczną? Brali oni czynny udział zarówno w Powstaniu Listopadowym jak i Styczniowym. Wieś była częstym miejscem postojów oddziałów. Serdeczność i pomoc ludności zostały podkreślone w pamiętnikach powstańczych.

elektronik sigara