Strona Główna Ogłoszenia „Tworzymy miejsca pracy"

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

„Tworzymy miejsca pracy" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Wojciechowska   
wtorek, 08 maja 2018 10:51

Praca dla CiebieStaropolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „ Praca dla Ciebie ". Ma ona na celu wspieranie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego pozostających bez zatrudnienia. Zgłoszenia przyjmowane będą od 14 do 30 maja 2018r.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna. Osoby otrzymają wsparcie w formie przygotowania Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwa zawodowego. Przedsiębiorcy zatrudniający w/w osoby otrzymają dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz części kosztów wynagrodzenia dla osób zatrudnionych.
Projekt skierowany jest do osób:
- o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne),
- po 50 roku życia,
- z niepełnosprawnością,
- długotrwale bezrobotnych
- kobiet pozostających bez stałego zatrudnienia w okresie co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu lub samotnie wychowujących dziecko,
- zamierzających podjąć zatrudnienie.
- oraz do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy.
Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać w siedzibie Staropolskiej Izby Przemysłowo- Handlowej i na stronie internetowej: www.siph.com.pl

Poprawiony: wtorek, 08 maja 2018 11:10
 

Czy wiesz, że...

szlakowskaz-mprzez teren gminy Brody wytyczono i oznakowano łącznie ok 136 km szlaków turystycznych: pieszych i rowerowych?

elektronik sigara