„Zorza” – program wymiany pieców Drukuj
Wpisany przez Anna Wojciechowska   
środa, 28 lutego 2018 08:21

zorza-gmina-brody-wymiana-pieca-smog-dym-minWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach rozpoczął nabór w ramach Programu „ZORZA" – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim - Edycja 2018. Mieszkańcy gminy Brody mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany starych kotłów na niskoemisyjne oraz podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Dofinansowaniem objęte są następujące działania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:
• podłączenie do sieci gazowej wraz z trwałym odłączeniem od instalacji obecnego kotła/pieca – dotacja w wysokości 4 000 zł;
• wymiana pieców/kotłów opalanych paliwem stałym na nowoczesne o wyższej sprawności —dotacja w przypadku kotłów opalanych węglem (np. ekogroszek) – 3 000 zł, możliwa jest wyłącznie na terenach, gdzie nie ma dostępu do instalacji gazowej, a w przypadku kotłów opalanych biomasą (np. pellet) – 3 500 zł; wymiana na kotły zasilane wyłącznie energią elektryczną (np. pompa ciepła) – dotacja w wysokości 5 000 zł.

Treść programu oraz dokumenty do pobrania.
W związku z faktem, iż na całe województwo WFOŚiGW w Kielcach przeznaczył kwotę tylko 2,5 mln złotych warto złożyć stosowne dokument jak najwcześniej. Zgłoszenia przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami do 15 października 2018r. Wzory wniosku oraz załączników dostępne są na stronie internetowej www.wfos.com.pl. Wypełniony wniosek należy złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, ul. Al. Ks. J. Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.

Poprawiony: środa, 28 lutego 2018 08:49