Strona Główna Ogłoszenia Ważna informacja dla sprzedawców

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ważna informacja dla sprzedawców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
środa, 10 stycznia 2018 14:25

  
  rozlicz-alkoh-2018Urząd Gminy Brody informuje przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 stycznia 2018 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych w 2017 roku i dokonać płatności I raty (lub całości) opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 2018.


   
Roczna opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:
A - 525 zł za sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – I rata 175 zł.
B - 525 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) –I rata 175 zł.
C - 2.100 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – I rata 700 zł.

   Opłata powyższa zostanie podwyższona, gdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przekroczył w roku 2017 następujące wartości sprzedaży:

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa- wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku 2017.

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)- wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku 2017.

- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku 2017.

Łączna jednorazowa opłata roczna za korzystanie z zezwoleń A+B+C w przypadku nieprzekroczenia w/w wartości sprzedaży brutto wynosi 3150 zł - ( A-525 zł + B 525 zł +C 2100 zł = 3150 zł ).

Raty płatne są w nieprzekraczalnych terminach: do 31 stycznia, 31 maja i do 30 września.

Rata za korzystanie z zezwoleń A+B+C w przypadku gdy przedsiębiorca nie przekroczył rocznych wartości sprzedaży brutto z poszczególnych kategorii zezwoleń : A – 37500 zł, B – 37500 zł, C - 77000 zł wynosi 1050 zł. (A-175 zł + B-175 zł + 700 zł = 1050 zł).

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności -w ciągu danego roku kalendarzowego- opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia – za dni faktycznego korzystania z zezwolenia.

Niedotrzymanie ustawowego terminu ( 31 stycznia) złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych w roku ubieglym i niedokonanie opłaty będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej 30% opłaty rocznej w każdym z tych przypadków, płatnej do 28 lutego,  a od 1 marca wygaszeniem posiadanych zezwoleń.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.U.2016.487 tekst jednolity z dnia 12.04. 2016.

Opłaty należy dokonać na rachunek gminy Brody:

ING Bank Śląski w Katowicach, oddział w Starachowicach; Nr konta 45 1050 1432 1000 0005 0015 4448   z dopiskiem I rata 2018 za sprzedaż alkoholu (można podać kategorię: A - do 4,5 % i piwo, B - od 4,5% do 18%, lub C - powyżej 18%).


Informacje: Urząd Gminy Brody, II piętro pokój 200, tel. 41/271-12-31, wewn. 209.


W załączniku do pobrania druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Pobierz druk oświadczenia

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 11 stycznia 2018 11:40
 

Czy wiesz, że...

bocian.czchciałbyś na własne oczy zobaczyć bocian czarnego? Ten rzadki gatunek wybrał na miejsce gniazdowania niedostępne partie rezerwatu "Rosochacz". Miłośnik przyrody dostrzeże tam wiele ciekawych gatunków flory i fauny.

elektronik sigara