Ogłoszenie Wójta Gminy Brody Drukuj
Wpisany przez Anna Wojciechowska   
środa, 13 września 2017 10:31

Wójt Gminy Brody działając na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) i n f o r m u j e, że natablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą zostały wywieszone i zamieszczone wykazy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy:

1. Wykaz Nr 1 Lipie

2. Wykaz Nr 2 Brody

2. Wykaz Nr 3 Krynki

   UWAGA:
1. Czynsz dzierżawny będzie podlegał aktualizacji w przypadku zmiany wysokości średniej ceny skupu żyta określonej w komunikacie Prezesa GUS za 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy. Aktualizacja czynszu zostanie wprowadzona jednostronnie i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
2. Podania – oferty należy składać w Urzędzie Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3,
3. Okres zawarcia umowy dzierżawy – 3 lata.
4. Dzierżawca zobowiązany jest również do opłacania podatku od wydzierżawionego gruntu.

 

                                                                                                                          WÓJT GMINY BRODY
                                                                                                                           Marzena BernatPoprawiony: piątek, 15 września 2017 09:34