Ekspertyzy w sprawie fotowoltaiki Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 30 sierpnia 2017 12:43

fotowoltaika-solary-ekspertyzy-dotacja-oze-gmina-brody-minWe wrześniu br. prowadzone będą oceny techniczne możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej na danej posesji. Komisja skontaktuje się i odwiedzi osoby, które złożyły ankiety związane z programem. Zadanie to realizować będzie firma Certoprojekt Świadectwa Energetyczne - Audyty mgr inż. Danuta Kapturkiewicz.

Ocena techniczna będzie stanowiła podstawę do sporządzenia studium wykonalności oraz opracowania programu funkcjonalno – użytkowego w celu aplikowania o środki finansowe w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – projekty parasolowe. Opłatę za ekspertyzę wynosi 150 zł (płatne bezpośrednio upoważnionej osobie). Posesje analizować będzie komisja w składzie: Danuta Kapturkiewicz, Piotr Kapturkiewicz i Krzysztof Waga.

Poprawiony: środa, 06 września 2017 12:29