Strona Główna Na sygnale Gminny Dzień Edukacji Narodowej

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Gminny Dzień Edukacji Narodowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura, Katarzyna Wlazłowska   

DEN-2017-GlowneM 
  13 października w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej, połączone z 80-cio leciem istnienia tej placówki oświatowej.

  W uroczystości uczestniczyli Wójt Gminy Brody Marzena Bernat, Sekretarz Gminy Brody Jan Kosiela, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wrona, przedstawiciel Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Krzysztof Jabłoński, Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Starachowicach Mariola Gałka, Przewodniczący Rady Powiatu Starachowickiego Tomasz Margula, proboszcz parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Adamowie ksiądz Adam Bartosiński, przedstawicielka Starosty Starachowickiego Monika Nowak, Władysław Gościński - PKS Starachowice, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody Dorota Grudnicka - Glina, radni, sołtysi i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Brody oraz dyrektorzy i nauczyciele brodzkich szkół.

   Pierwszym punktem programy było wprowadzenie pocztu sztandarowego i odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie dyrektor szkoły Teresa Szymczak przywitała gości i zaprezentowała historię oraz obecną sytuację placówki. Wójt Gminy Brody Marzena Bernat w swoim przemówieniu podkreśliła misję i wyjątkowe znaczenie zawodu nauczyciela oraz życzyła pedagogom wszystkiego najlepszego z okazji ich święta. Pani Wójt – jako absolwentka tej szkoły- wyraziła wielką wdzięczność swoim byłym nauczycielom i wręczyła kwiaty Paniom Stanisławie Bujnowskiej, Janinie Rączce i Panu Jackowi Pomorskiemu – emerytowanym pedagogom szkoły w Adamowie.

   Następnie głos zabrali Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wrona oraz Przewodnicząca ZNP w Starachowicach Mariola Gałka a okolicznościowy wiersz swojego autorstwa wygłosił radny Tadeusz Bernaciak. Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród Wójta Gminy Brody dyrektorom i nauczycielom brodzkich szkół. W tym roku otrzymali je: Teresa Szymczak - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie, Nina Milanowska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach, Grzegorz Księżak - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krynkach, Halina Turek - dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziurowie, Ewa Stawiarska - dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudzie, Sławomir Leśniewski - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni, Barbara Prokop - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie, Edyta Chodzyńska - nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie, Monika Krawczyk - nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Brodach, Beata Piątek - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dziurowie, Monika Sala - nauczyciel Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krynkach, Agnieszka Lotko - nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni, Marta Michałowicz-Borcuch - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lipiu, Barbara Pikus - nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie, Dorota Kępa - nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stykowie. Na wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego nagrodę otrzymała także Elżbieta Rozwadowska - nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krynkach.

  Awans na stopień nauczyciela mianowanego odebrała Ilona Jędrzejczyk - nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna uroczystości. Uczniowie wystąpili w skeczu z udziałem Koziołka Matołka, literackiego „dziecka" patrona szkoły Kornela Makuszyńskiego i zaprezentowali "przepis na ucznia". Młodsze dzieci śpiewały, recytowały wiersze i wystąpiły ze wspaniałym pokazem tanecznym. Można było także zobaczyć prezentację multimedialną pokazującą historię szkoły. Piosenki regionalne zaśpiewał zespół „Echo Adamowa". Na koniec uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek i zwiedzanie szkoły.

 

 Fot. R. Gębura

 

 

Poprawiony: środa, 18 października 2017 11:32
 

Czy wiesz, że...

fascynacja-mprzy Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach dzaiałają cztery zespoły śpiewacze, dwie grupy taneczne oraz Gminna Orkiestra Dęta?

elektronik sigara