Będzie przebudowa drogi Kuczów - Dziurów Drukuj
Wpisany przez Marzena Staryczenkow, Rajmund Gębura   
wtorek, 21 maja 2019 08:31

M-umowa-droga-kuczow-dziurow-

 

Dnia 16 maja 2019r. w Urzędzie Gminy Brody, podpisana została umowa na przebudowę drogi gminnej Kuczów - Dziurów wraz z remontem mostu na rzece Kamiennej.


Remont tego odcinka drogi obejmie wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni oraz obustronne utwardzenie pobocza.
Prace remontowe mostu będą polegały na wymianie barier stalowych, zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji i wykonaniu nowej izolacji poziomej płyty żelbetowej. Położona zostanie również nowa nawierzchnia asfaltowa.
Ze strony Gminy Brody umowę podpisała Pani Wójt Marzena Bernat, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Doroty Dyki. Ze strony wykonawcy, Spółki „BUDROMOST ", podpis pod umową złożył pan Grzegorz Adamus Zastępca Prezesa. Obecny był także Sekretarz Gminy Brody Jan Kosiela.
Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Umowa opiewa na kwotę blisko 1 mln. złotych.

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2019 10:00