Lepsza obsługa sieci sanitarnej Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 05 października 2018 07:51

wuko-zgk-oczyszczalnia-gmina-brody-minGmina zakupiła nowy samochód WUKO. Ma on na celu usuwanie większości awarii sieci kanalizacyjnej. Pojazd obsługiwany będzie przez Zakład Gospodarki Komunalnej.
Zakupu dokonano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działania 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa dla projektu pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody".

Wszelkie niesprawności sieci można zgłaszać dzwoniąc na numery: 885-268-254, (41) 271-01-00 – (Oczyszczalnia Ścieków w Krynkach), (41) 271-66-81 (Oczyszczalnia Ścieków w Stykowie).

logo-pl-ue-rpo

Poprawiony: piątek, 05 października 2018 08:37