Współpraca gmin owocuje Drukuj
piątek, 28 września 2018 14:12

krynki-kalkow-wspolpraca-gminy-brody-pawlow-1mRozpoczęto prace przy przebudowie drogi gminnej łączącej miejscowości Krynki w Gminie Brody oraz Godów w Gminie Pawłów. Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu państwa oraz przez sąsiadujące Gminy Brody i Pawłów.

Na odcinku o długości ok. 1,2 km zostaną podniesione parametry techniczne i użytkowe drogi, wykonane zostanie wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez wykonanie podbudowy metodą głębokiego recyklingu z mieszanki MCE oraz warstwy wiążącej o gr. 6 cm i ścieralnej o gr. 4 cm. Umocnione zostaną pobocza drogi tłuczniem kamiennym i destruktem, odtworzone zostanie odwodnienie drogi. „Realizowana inwestycja będzie służyć naszym mieszkańcom”- zgodnie stwierdzili: Wójt Gminy Brody Marzena Bernat oraz Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas.

krynki-kalkow-wspolpraca-gminy-brody-pawlow-2m

Poprawiony: piątek, 28 września 2018 14:37