Lepsza droga dla Adamowa Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 24 sierpnia 2018 08:04

adamow-gorna-przed-inw-mGmina Brody zrealizuje kolejną inwestycję drogową wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Starachowicach. Przebudowany zostanie odcinek ulicy Górnej w Adamowie – od ul. Kościelnej do Trojaka. Gmina Brody poniesie 50% wkładu własnego w tę inwestycję. Na omawiane zadanie Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg. Termin składania ofert upływa 24 sierpnia do godz. 10:00.

Obecnie, gmina wraz z powiatem realizuje ważną inwestycję drogową – rozbudowę drogi Krynki – Brody zlokalizowanej nad brzegiem Zalewu Brodzkiego. Zakończenie prac zgodnie z ogłoszeniem o przetargu nastąpi do 30 listopada br.

Poprawiony: wtorek, 28 sierpnia 2018 07:23