Będą kontrole posesji Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki, Ernest Kumek   

smieci-mOd 5 maja do 30 listopada 2010 r. będą prowadzone kontrole posesji pod kątem wywozu śmieci oraz podłączenia budynków do kanalizacji. W razie przybycia komisji kontrolnej do Państwa domów, prosimy przygotować umowę na odbieranie śmieci wraz z dowodami płatności. Właściciele posesji nie podłączonych do kanalizacji powinni przedstawić umowę na opróżnianie szamba z potwierdzeniem opłat w tym zakresie.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości powinni:

  1. Wyposażyć nieruchomości w urządzenia, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
  2. Przyłączyć nieruchomość do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające wymagania techniczne.

Poprawiony: czwartek, 29 kwietnia 2010 06:31