Aktualna informacja o działalności Punktu Selektywnej Zbiórki iOdpadó Komunalych (PSZOK) w Krynkach Drukuj
Wpisany przez Rajmund Gębura   

Aby uzyskać aktualną informacje o funkcjonowaniu Punktu kliknij na poniższy link.
http://wwww.brody.info.pl/gospodarka-odpadami/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-pszok/2151-informacja-pszok.pdf