Rusza wielka inwestycja turystyczna nad Zalewem Brodzkim Drukuj
Wpisany przez Rajmund Gębura   
piątek, 17 maja 2019 09:11

umowa-endogenikaM-16-05-2019 
    W dniu 16.05.2019 roku, w Urzędzie Gminy Brody, podpisana została umowa na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap I".


  W ramach pierwszego etapu tej inwestycji zagospodarowane zostaną tereny na działkach znajdujących się nad Zalewem Brodzkim. Ze względu na walory przyrodnicze i terenowe jest to jedno z najbardziej uczęszczanych miejsc Gminy Brody. W ramach prac wykonane będą ciągi piesze, taras widokowy oraz parking. Zadanie obejmuje również przebudowę boiska do piłki plażowej, budowę parku linowego, dwóch placów zabaw, altany grillowej oraz zakup i montaż ścianki wspinaczkowej.

   Ze strony Gminy Brody umowę podpisała Pani Wójt Marzena Bernat, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Doroty Dyki. Ze strony wykonawcy, Spółki „Drogmar" z Ostrowca Świętokrzyskiego, podpisy pod umową złożyli panowie Mariusz Godzina i Piotr Podeszwa, współwłaściciele spółki. Obecni byli także Sekretarz Gminy Brody Jan Kosiela i Kierownik Referatu Inwestycyjnego UG Brody Jacek Wójcik. Umowa opiewa na kwotę blisko 3 mln. złotych.

Poprawiony: piątek, 17 maja 2019 12:12