Strona Główna

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ruch i zabawa – nasza wspólna sprawa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Wojciechowska   
wtorek, 19 czerwca 2018 07:06

heppening-profilaktyczny-sp-ruda03-minW dniu 8 czerwca na boisku sportowym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzie odbył się Gminny Happening Profilaktyczny dla uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych w Lubieni, Dziurowie, Adamowie, Stykowie i Rudzie.

Głównym celem imprezy było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem przemocy w mediach społecznościowych oraz propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. Program spotkania był bardzo ciekawy. Organizatorzy przygotowali różne atrakcje min. konkurencje sportowe, test wiedzy o uzależnieniach, konkurs plastyczny. Odbyła się również prelekcja policjanta pana Roberta Sowińskiego dotycząca cyberprzemocy i zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu. Na zakończenie miała miejsce prezentacja konkursowych plakatów profilaktycznych przygotowanych przez uczniów w trakcie happeningu. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor Centrum Usług Wspólnych - Dorota Grudnicka-Glina, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Martyna Kutera, sołtys wsi Ruda - Beata Szustak oraz radny wsi Ruda - Tadeusz Bernaciak.
Wydarzenie zorganizowała pani pedagog w ZSP w Rudzie - Beata Kryzińska oraz dyrektor CKiAL w Brodach pan Tomasz Margula. Sfinansowano je ze środków budżetu gminy przeznaczonych na profilaktykę przy wsparciu organizacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownika UG Brody - Pawła Zięby.

 

 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 19 czerwca 2018 10:40
 

Czy wiesz, że...

skwrnad brzegiem Zalewu Brodzkiego rozciągają się warte odwiedzenia "Skały w Rudzie". Na jednym z bloków skalnych rośnie brzoza, z korzenia której wyrastają cztery pnie. Według lokalnej tradycji każda panna, która usiądzie na tym drzewie na pewno dobrze wyjdzie za mąż. Zapraszamy do sprawdzenia tej legendy! Więcej informacji: link

elektronik sigara