Zrozumieć ucznia (film, zdjęcia) Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 22 września 2017 13:41

szkola-lubienia-szkolenie-spojrz-inaczej-nauczycielki-gmina-brody-minJedenastu nauczycieli z siedmiu szkół w gminie Brody znalazło się w wąskim gronie osób z całej Polski, którzy uczestniczyli w bezpłatnym szkoleniu pt. „Spójrz Inaczej". Zajęcia prowadzone były w dniach 8, 9, 18 i 19 września br. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubieni. Nauczyciele opracowywali scenariusze lekcji, doskonalili umiejętności współpracy z dziećmi oraz prowadzili zajęcia z uczniami.

Jednym z tematów lekcji, które przeprowadzono w Lubieni były emocje, ich wpływ na zachowanie osób i sposób radzenia sobie z nimi. Czterodniowe szkolenie prowadził Andrzej Kołodziejczyk – trener, współautor programu i prezes Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej", które organizowało zajęcia. Celem spotkań było rozwijanie wśród uczniów umiejętności radzenia sobie z problemami, które w przyszłości mogą stać się motywacją do sięgania po alkohol. Szkolenie mogło się odbyć dzięki dobrej współpracy Centrum Usług Wspólnych z edukatorami stowarzyszenia.

Ze szkolenia skorzystały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Renata Szlęzak i Monika Dziuba-Łucka ze Szkoły Podstawowej w Adamowie, Katarzyna Klepacz i Ewa Turek ze Szkoły Podstawowej w Brodach, Kinga Jagieła, Kinga Michalczewska z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krynkach, Magdalena Orczyk i Katarzyna Zdziesińska ze Szkoły Podstawowej w Lipiu, Katarzyna Zając i Katarzyna Doroszyńska z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubieni i Diana Raban z Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie. Zadanie finansowane było ze środków Narodowego programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach konkursu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 


Poprawiony: wtorek, 26 września 2017 11:30